Proste narzędzie do wyświetlania kalendarza

Program ten jest prostym odpowiednikiem konsolowego narzędzia cal, które wyświetla w konsoli kalendarz dla podanego roku i miesiąca.

Jeśli nie podano argumentów, domyślnie drukuje kalendarz dla bieżącego roku i miesiąca. /screenshot/

#!/usr/bin/env python

from datetime import datetime

from calendar import monthrange, weekheader, weekday

from sys import stdout


def cal(year=datetime.today().year, month=datetime.today().month):
  """
  Prints month calendar for given year and month.
  """

  this_year = year
  this_month = month

  # number of all days in month
  days_in_month = monthrange(this_year, this_month)[1]

  # which week day is the first day of month
  first_day_of_month = weekday(this_year, this_month, 1)

  # prints header of calendar (width 5)
  print(weekheader(5))

  # positioning loop
  # for proper position of the first element
  for i in range(first_day_of_month):
    stdout.write(6 * ' ')

  i = 1
  while i <= days_in_month:
    stdout.write(' {:>2}  '.format(i))
    # new line if sunday
    if weekday(this_year, this_month, i) == 6:
      print('')
    i += 1
  print('')

if __name__ == '__main__':
  cal()

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

9 × 1 =