Narzędzie konsolowe dla Flaska

Moje narzędzie do tworzenia bazy danych, konta administratora i uruchamiania serwera.

kod pliku manage.py

from sys import argv
from getpass import getpass
from app_name import create_app, db, bcrypt
from app_name.config import Config, ConfigProduction, ConfigTesting
from app_name.auth.models import User

app = create_app(Config) 


def create_db():
  app.app_context().push()
  db.create_all()

def create_admin():
  app.app_context().push()
  username = input('Enter admin name: ')
  email = input('Enter admin email: ')
  password = getpass('Enter admin password: ')
  confirm_password = getpass('Retype admin password: ')
  # Simple validation here:
  if '' in (username, email, password, confirm_password): raise ValueError('Empty value occurred')
  if password != confirm_password: raise ValueError("Passwords don't match")
  if User.query.filter_by(username=username).first(): raise ValueError('User already exists in db')

  hashed = bcrypt.generate_password_hash(password).decode('utf-8')
  admin = User(username=username, email=email, password=hashed, admin=True, confirmed=True)
  db.session.add(admin)
  db.session.commit()


if __name__ == '__main__':
  if len(argv) == 2:
    _, command = argv
    if command == 'run': app.run()
    if command == 'create_db': create_db()
    if command == 'create_admin': create_admin()

  else:
    print('Invalid command.')

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

81 ÷ = 27