Colorama – zmiana kolorów w konsoli

Dzięki pakietowi Colorama można zmieniać kolor czcionki i tła w konsoli.

Pakiet instalujemy standardowo:

pip install colorama

I importujemy go w programie:

import colorama

albo konkretnie wymagane metody np.

from colorama import Fore, Back, Style

Na początku należy wywołać funkcję init(), podając ewentualne parametry do funkcji np. podanie parametru autoreset=True powoduje, że po każdym wyświetleniu tekstu z wybranym kolorowaniem zostają przywrócone wartości domyślne. Jeżeli jednak chcemy wyświetlić więcej tekstów sformatowanych przy użyciu wybranego stylu, to możemy nie podawać parametru autoreset=True, a zamiast tego, aby przywrócić wartości domyślne wyświetlania należy podać użyć:

print(Style.RESET_ALL)

Na przykład, aby wyświetlić kolorowanie linii w programie wyświetlającym szczegółowe dane o tankowaniach konkretnego pojazdu (wczytanego z najnowszego pliku *.xlsx z programu flotowego) można wpisać:

for key, value in cars_group['Ilość']:
  if choice.upper() in key:
    print(colorama.Fore.YELLOW + '>>>Tankowania dla pojazdu: ' + key)
    total = 0
    line = 0
    for i, v in zip(value.index, value.values):
      fuel_descr_str = f"{self.df.loc[i, 'Data']:%d-%m-%Y}"\
         f" {v} ltr"\
         f" (Cena NETTO: {self.df.loc[i, 'Cena netto']:.2f} PLN)"
      total +=v
      if (line % 2) == 1:
        print(colorama.Fore.BLACK +
                  colorama.Back.WHITE +
                  fuel_descr_str)
      else:
        print(fuel_descr_str)
      line +=1 
  print(f'>>>Suma tankowań dla {key}: {total} ltr')

Efekt końcowy przedstawia się następująco:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

WC Captcha − 1 = 4