Formularze w React z użyciem React Hook Form

Przykładowy mój formularz logowania:

import React from 'react'
import {useForm} from "react-hook-form"


function LoginForm() {

  const {register, handleSubmit, formState: { errors } } = useForm();
  

  const onSubmit = (data, e) => {
    e.preventDefault();
    console.log(data)
    };


  return (
    <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)}>

      <input placeholder="Enter username" id="username" 
        {...register("username", {required: true, minLength: 3})} />
      {errors.username?.type === 'required' && "This field is required"}
      {errors.username?.type === 'minLength' && "This field must contain at least 3 characters."}
      {/* {errors.username && <span>This field is required and must contain at least 3 characters.</span>} */}
      
      <input type="password" placeholder="Password" id="password" 
        {...register("password", {required: true, minLength: 6})} />
      {errors.password?.type === 'required' && "This field is required"}
      {errors.password?.type === 'minLength' && "This field must contain at least 6 characters."}


      <input type="submit" value="Login" />  

    </form>
  )
}

export default LoginForm

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

45 ÷ 5 =