React, Flask-restful i SQLAlchemy – pobranie danych z bazy danych

Frontend:

Dane z backendu pobieram przy wybraniu z opcji menu komponentu Navbar frameworka Bulma. Aby dane były wczytane podczas randerowania komponentu używam hook useEffect. Tworzone jest wówczas zapytanie do backendu, a jako parametr przekazywany jest token, ustawiany podczas logowania użytkownika. Z backendu przesyłana jest odpowiedź w formie obiektu Promise, z którego jeśli zapytanie zostało zakończone sukcesem jest ustawiana zmienna cursor (zmiana stanu za pomocą setCursor). Cursor i funkcja setCursor przekazywane są do komponentu z komponentu nadrzędnego App.js jako parametry (props) tzn.

import LoginForm from '../Forms/LoginForm/LoginForm'
import { useEffect } from "react";

function Contracts({token, putToken, cursor, setCursor}) {

  useEffect( 
    () => {
      const token = sessionStorage.getItem('token')
      fetch('/api/contract/' + token)
      .then(res => res.json()).then(data => setCursor(data)).catch((err) => console.log(err))
    }, [token, setCursor],
  );
  
  if (!token) {
    return <LoginForm putToken={putToken} />
  };

Aby komponent odświeżał dane po poprawnym zalogowaniu się w dodatkowym parametrze metody useEffect w tablicy umieściłem zmienną token, która zostaje ustawiona w komponencie LoginForm.js

Aby komponent odświeżał dane po zmianie zawartości cursora np. poprzez dodanie nowego kontraktu jako dodatkowy parametr metody useEffect umieściłem funkcję setCursor.

Poszczególne wiersze danych są umieszczane w tabeli tzn.

<tbody>
  {cursor && Object.keys(cursor).map((keyName, keyIndex) => 
  <tr key={keyIndex}>
      <td>{keyIndex+1}</td>
      <td>{(cursor[keyName].status)}</td>
      <td>{(cursor[keyName].contract_number)}</td>
      <td>{(cursor[keyName].contractor)}</td>
      <td>{(cursor[keyName].customer)}</td>
      <td>{(cursor[keyName].date_of_order)}</td>
      <td>{(cursor[keyName].date_of_delivery)}</td>
      <td>{(cursor[keyName].pallets_position)}</td>
      <td>{(cursor[keyName].pallets_planned)}</td>
      <td>{(cursor[keyName].pallets_actual)}</td>
      <td>{(cursor[keyName].warehouse)}</td>
   </tr>)}  
</tbody>

Backend we Flask-restful:

W pliku __init__.py dodaję kolejną klasę zasobów:

from api.resources.contracts import AllContracts

api.add_resource(AllContracts, '/api/contract/<token>', endpoint='all_contracts')

W pliku contracts.py definiuję klasę zasobów:

from datetime import datetime
from flask import request
from flask_restful import Resource
from .. import db
from ..common.models import User, Contract

class AllContracts(Resource):
  def get(self, token):
    token = token.strip('"')
    user = User.query.filter_by(token=token).first()
    contracts = Contract.query.filter_by(customer=user.username).order_by(Contract.id.desc()).all()
    cursor = {}
    for i, contract in enumerate(contracts):
      cursor[i] = contract.serialize()
    return cursor

W pliku models.py definiuję m.in. jak klasa Contract dziedzicząca po klasie Model z SQLAlchemy ma być serializowana:

from .. import db
from datetime import datetime

class Contract(db.Model):
  '''Model of contract between a contractor and a customer'''

  id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
  status = db.Column(db.String(10), nullable=False, default='open')
  contract_number = db.Column(db.String(20), nullable=False)
  contractor = db.Column(db.String(20), db.ForeignKey('user.username'), nullable=False)
  customer = db.Column(db.String(20), db.ForeignKey('user.username'), nullable=False)
  date_of_order = db.Column(db.Date, nullable=False, default=datetime.utcnow)
  date_of_delivery = db.Column(db.Date, nullable=False)
  pallets_position = db.Column(db.Integer)
  pallets_planned = db.Column(db.Integer, nullable=False)
  pallets_actual = db.Column(db.Integer)  
  warehouse = db.Column(db.String(10), nullable=False)

  def serialize(self):
    return {'id': self.id,
        'status': self.status,
        'contract_number': self.contract_number,
        'contractor': self.contractor,
        'customer': self.customer,
        'date_of_order': datetime.strftime(self.date_of_order, '%Y-%m-%d'),
        'date_of_delivery': datetime.strftime(self.date_of_delivery, '%Y-%m-%d'),
        'pallets_position': self.pallets_position,
        'pallets_planned': self.pallets_planned,
        'pallets_actual': self.pallets_actual,
        'warehouse': self.warehouse 
        }

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

6 × 1 =