Kasowanie rekordu (Flask-RESTful, SQLAlchemy, React i Bulma CSS framework)

W tabeli kontraktów po naciśnięciu odpowiedniego przycisku kasowania wiersza w tabeli zostaje aktywowana funkcja deleteContract, która jako parametr przyjmuje wartość id kontraktu tzn.:

<td>
  <FaTrashAlt onClick={() => deleteContract(cursor[keyName].id)} />
</td>

Funkcja deleteContract filtruje dane zawarte w zmiennej cursor w taki sposób, że odrzucany jest wiersz, który chcemy usunąć. Następnie wywoływana jest zapytanie do backendu, gdzie w metodzie POST przesyłana jest wartość id kontraktu oraz token. Gdy usunięcie rekordu będzie zakończone sukcesem, to z API zostaje przesłana informacja w zmiennej message (w podanym przykładzie wartość tej zmiennej jest wyświetlana w konsoli).

const deleteContract = (id) => {
  setCursor(Object.values(cursor).filter((row) => row.id !== id))
  fetch('/api/contract/delete', {
      method: 'POST',
      headers: {
        'Content-type': 'application/json',
      },
      body: JSON.stringify({'id': id, 'token': token})
    })
    .then(res => res.json()).then(data => console.log(data)).catch((err) => console.log(err));
  }

Backend we Flask-RESTful z wykorzystaniem SQLAlchemy:

class DeleteContract(Resource):
  def post(self):
    req = request.json
    contract_id = req['id']
    token = req['token'].strip('"')
    user = User.query.filter_by(token=token).first()
    if user.role == 'Customer':
      contract = Contract.query.filter_by(customer=user.username).filter_by(id=contract_id).first()
      if contract:
        contract.status ='cancelled'
        db.session.commit()
        return {"message": "Row deleted"}

Przesłane za pomocą metody POST wartości id i token przypisuję do odpowiednich zmiennych contract_id oraz token. Następnie znajduję użytkownika w bazie danych na podstawie przesłanego tokena. Jeśli użytkownik należy do grupy Customer, to dokonywane jest wyszukiwanie kontraktu na podstawie nazwy użytkownika i numeru id kontraktu. Jeśli kontrakt ten istnieje to zamiast go usuwać z bazy, zmieniam jego status na cancelled.

Uaktualniłem również metodę post() klasy AllContracts(Resource), aby utworzony obiekt kursora nie zawierał rekordów ze statusem cancelled tzn.:

class AllContracts(Resource):
  def get(self, token):
    token = token.strip('"')
    user = User.query.filter_by(token=token).first()
    if user.role == 'Customer':
      contracts = Contract.query.filter(
        Contract.status!='cancelled').
        filter_by(customer=user.username).
        order_by(Contract.id.desc()).all()
    elif user.role == 'Contractor':
      contracts = Contract.query.
          filter(Contract.status!='cancelled').
          filter_by(contractor=user.username).
          order_by(Contract.id.desc()).all()
    cursor = {}
    for i, contract in enumerate(contracts):
      cursor[i] = contract.serialize()
    return cursor

Hook useEffect() do wczytania kontraktów po wyborze opcji Contracts z menu wygląda następująco:

  useEffect( 
    () => {
      const token = sessionStorage.getItem('token')
      fetch('/api/contract/' + token)
      .then(res => res.json()).then(data => setCursor(data)).catch((err) => console.log(err))
    }, [token, setCursor],
  );

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

WC Captcha 91 − = 90