Własne uprawnienia w DRF

Aby utworzyć własne uprawnienia dla niestandardowego użytkownika utworzonego wcześniej tworzę klasę dziedziczącą po klasie BasePermission.

Utworzę dwie klasy uprawnień:

 • Klasę umożliwiającą dostęp użytkownikom, którzy są klientami (atrybut role ma wartość client). Dostawcy nie mają uprawnień do zasobu.
 • Klasę umożliwiającą użytkownikom, którzy są dostawcami tylko możliwość odczytu.

Na wstępie, w pliku permissions.py aplikacji contracts importuję klasę BasePermission, oraz listę „bezpiecznych metod” tzn. umożliwiających wylistowanie zasobu, bez możliwości edycji, usuwania czy dodania nowego kontraktu.

from rest_framework.permissions import BasePermission, SAFE_METHODS


"""Custom permissions classes"""

Klasa IsClient() umożliwia dostęp tylko klientom. Pozostali użytkownicy zobaczą komunikat message informujący o braku dostępu do zasobu:

class IsClient(BasePermission):
  message = "Only clients can access"

  def has_permission(self, request, view):
    if request.user.role == "client":
      return True
    return False

Klasa IsClientOrReadOnly() umożliwia użytkownikom, którzy są klientami możliwość dodania, kasowania i edycji, pozostali użytkownicy maja możliwość wyświetlenia danych. tzn.:

class IsClientOrReadOnly(BasePermission):
  message = "Only clients can modify, contractors can read only"

  def has_permission(self, request, view):
    if request.method in SAFE_METHODS:
      return True
    return request.user.role == "client"

Utworzone klasy uprawnień umieszczam w widokach np.

class ContractViewSet(viewsets.ModelViewSet):
  permission_classes = [IsAuthenticated, IsClientOrReadOnly]
  serializer_class = ContractSerializer

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

thirty five − thirty =