Jak dodać zalogowanego użytkownika w serializerze w DRF

W omawianym przeze mnie przykładzie użytkownik występuje jako klucz obcy w modelu magazynu tzn.

źródło pliku: backend/contracts/models/warehouse.py

class Warehouse(models.Model):
  warehouse_name = models.CharField(max_length=15, unique=True)
  warehouse_info = models.TextField(max_length=100)
  client = models.ForeignKey(ContractUser, on_delete=models.CASCADE)

  def __str__(self):
    return self.warehouse_name

Podczas tworzenia nowej instancji modelu magazynu użytkownik musi podać tylko nazwę nowego magazynu oraz informację o magazynie (np. lokalizację, czy inne przydatne informacje).

Jednakże do utworzenia instancji konieczne jest także podanie użytkownika, który jest „właścicielem” utworzonego magazynu.

Podaję użytkownika dodając go do kontekstu w widoku tzn.

źródło pliku: backend/api/views/warehouse.py

class WarehouseViewSet(viewsets.ModelViewSet):
  queryset = Warehouse.objects.all()
  serializer_class = WarehouseSerializer
  permission_classes = [permissions.IsAuthenticated]

  def get_serializer_context(self):
    context = super().get_serializer_context()
    context.update({"client": self.request.user})
    return context

Dodanego użytkownika można użyć podczas serializacji tzn.

źródło pliku: backend/api/serializers/warehouse.py

class WarehouseSerializer(serializers.ModelSerializer):

  class Meta:
    model = Warehouse
    fields = ["warehouse_name", "warehouse_info"]

  def create(self, validated_data):
    validated_data["client"] = self.context["client"]
    warehouse = Warehouse.objects.create(**validated_data)
    return warehouse

Zalogowany użytkownik zostanie dodany „automatycznie” podczas tworzenia instancji modelu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

86 ÷ = 86