Wczytanie danych z pliku csv do numpy.ndarray

Gdy w źródłowych danych nie ma brakujących wartości to możemy użyć funkcję numpy.loadtxt().

Jeśli jednak we wczytywanym pliku brak jest jakiejś wartości to zamiast powyższej funkcji możemy użyć funkcję numpy.genfromtxt() tzn.

import os
import numpy as np

script_dir = os.path.dirname(__file__)
path_to_file = os.path.join(script_dir, 'data_file.csv')

data_array = np.genfromtxt(path_to_file, dtype='str')

Funkcja genfromtxt() zwraca obiekt typu numpy.ndarray. Jako dodatkowe parametry funkcji możemy dodać np.

  • delimiter - określa jaki znak oddziela poszczególne wartości
  • skip_header - określa ile linii od początku pliku ma zostać pominiętych
  • autostrip - parametr typu bool określający czy spacje mają być automatycznie usuwane

Listę wszystkich parametrów można znaleźć tutaj.