Bash prompt, venv i ArchLabs

Aby zmienić ustawienia znaku zachęty wyświetlanego przez powłokę bash w ten sposób, aby wyświetlić informację o używanym w danej chwili środowisku wirtualnym utworzonym przez bibliotekę venv należy zmodyfikować zmienną PS1 w pliku .bashrc.

W dystrybucji ArchLabs ustawienia zmiennej PS1 są modyfikowane ponadto w ukrytym katalogu .bash w katalogu użytkownika i dlatego zamiast bezpośrednio modyfikować zmienną PS1 należy zmodyfikować zmienną PROMPT_USERFMT tzn.

PROMPT_USERFMT='\nvenv:(${VIRTUAL_ENV##*/})\n\u@\h:'

Następnie należy wyeksportować utworzoną zmienną w pliku .bashrc tzn.

export $PROMPT_USERFMT

Aby przeładować ustawienia basha należy wczytać ponownie plik .bashrc tzn.

source .bashrc

Abiword z obsługą plików ODT cz.1

Abiword stanowi ciekawą alternatywę dla LibreOffice. Oczywiście ma mniej funkcji i nie stanowi pełnego odpowiednika 1:1, ale ma też niezaprzeczalne zalety np. szybkość działania, instalacja samego procesora tekstu.

W repozytorium extra Arch Linuksa jest obecna wersja programu, która wykorzystuje gtk3. Niestety, przynajmniej u mnie (ArchLabs) nie działa ona najlepiej tzn. występuje migotanie obszaru roboczego programu.

W repozytoriach AUR istnieje alternatywna wersja programu – abiword-gtk2, która oczywiście wykorzystuje gtk2. Problem migotania zniknął, ale ta wersja domyślnie jest wersją lite i brak jest np. obsługi wtyczek, w tym obsługi plików odt programu LibreOffice.

Aby zbudować wersję z obsługą plików odt należy w pliku PKBUILD usunąć wpisy:

--disable-builtin-plugins \
--disable-default-plugins \

>>część druga<<