Bash prompt, venv i ArchLabs

Aby zmienić ustawienia znaku zachęty wyświetlanego przez powłokę bash w ten sposób, aby wyświetlić informację o używanym w danej chwili środowisku wirtualnym utworzonym przez bibliotekę venv należy zmodyfikować zmienną PS1 w pliku .bashrc.

W dystrybucji ArchLabs ustawienia zmiennej PS1 są modyfikowane ponadto w ukrytym katalogu .bash w katalogu użytkownika i dlatego zamiast bezpośrednio modyfikować zmienną PS1 należy zmodyfikować zmienną PROMPT_USERFMT tzn.

PROMPT_USERFMT='\nvenv:(${VIRTUAL_ENV##*/})\n\u@\h:'

Następnie należy wyeksportować utworzoną zmienną w pliku .bashrc tzn.

export $PROMPT_USERFMT

Aby przeładować ustawienia basha należy wczytać ponownie plik .bashrc tzn.

source .bashrc