Dziedziczenie cz.1

We wcześniejszym wpisie o programowaniu obiektowym w Pythonie opisałem podstawy dziedziczenia. Klasę bazową (Superclass), z której klasa potomna dziedziczy wszystkie atrybuty i metody zapisujemy w deklaracji klasy pochodnej (Subclass) jako argument tzn.

class Subclass(Superclass):
  pass

Gdy klasa potomna dziedziczy po kilku klasach bazowych, to dziedziczy też atrybuty i metody z tych klas. Gdy jednak w dwóch różnych klasach bazowych są atrybuty lub metody o takich samych nazwach, to klasa potomna dziedziczy ten atrybut lub tę metodę, której klasa była wcześniej na liście argumentów w definicji klasy potomnej tzn.

class Person:
  greeting = 'Hi!'
  def function1(self):
    print('hello')

class Employee:
  greeting = "What's up!"
  def function1(self):
    print('world')
  def function2(self):
    pass

class Manager(Employee, Person):
  pass

if __name__ == '__main__':
  john_doe = Manager()
  print(dir(john_doe)
  print(john_doe.greeting)
  john_doe.function1() 

Jak widać na podstawie powyższego przykładu klasa Manager posiada obie metody: function1() i function2() oraz zmienną greeting. Wartością zmiennej greeting będzie napis What’s up! a wynikiem funkcji będzie wyświetlenie napisu world.

>>część druga<<

Dziedziczenie cz.2

Podczas dziedziczenia metody z klasy bazowej możemy nadpisać kod metody (przesłonić metodę) i wtedy uzyskać całkiem nową funkcjonalność, bądź też powiększyć funkcjonalność metody. Metoda __init__() uzyskała zwiększoną funkcjonalność w klasie pochodnej, natomiast kod metody function1() został przesłonięty w podklasie tzn.

class Person:
  def __init__(self, name):
  	self.name = name
  def function1(self):
  	print('Hello')

class Employee(Person):
  def __init__(self, name, job):
  	super().__init__(name)
  	self.job = job
  def function1(self):
  	print('Hi!')

if __name__ == '__main__':
  john_doe = Employee('John Doe', 'programmer')
  print(john_doe.name)
  print(john_doe.job)
  john_doe.function1()

Funkcja super wywołuje metodę z klasy basowej, w tym przypadku __init__(), dzięki temu metoda w podklasie wykorzystuje kod z klasy bazowej i dodaje nową funkcjonalność.

Zamiast zastosować konstrukcję z funkcją super() można zastosować konstrukcję z nazwą klasy bazowej tj.

Person.__init__(self, name)

Jest to szczególnie przydatne, gdy klasa potomna dziedziczy po kilku klasach bazowych i zależy nam na wykorzystaniu konkretnej metody z określonej klasy bazowej.